Pusenje ubijaPušenje skrece pažnju od života.Autor: Olah Tamaš